صفحه اصلی

 

 

به سایت کانون هماهنگی کاربرد سلول های خورشیدی خوش آمدید

 

کانون هماهنگی دانش و صنعت کاربرد سلول های خورشیدی در اسفند ماه سال 1389 به دستور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و انتخاب دکتر علی اصغر توفیق (رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی ) به عنوان رئیس کانون تأسیس گردید. دبیرخانه کانون در پژوهشگاه مواد و انرژی واقع شده است. اعضای کانون از بین اساتید، محققین و صاحب نظران مجرب مراکز علمی، مدیران و کارشناسان جزء صنعت سلول های خورشیدی و دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع سلول های خورشیدی انتخاب شده اند. همزمان با افتتاحیه کانون در خرداد سال1390 در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت کانون در سطح ملی آغاز شد.

 
| + -