معرفی کانون
نوشته شده توسط Super User Category: اطلاعات
منتشر شده در 08 مرداد 1390 بازدید: 8094
چاپ

تاریخچه تاسیس کانون:

کانون هماهنگی دانش و صنعت کاربرد سلول های خورشیدی در اسفند ماه سال 1389 به دستور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و انتخاب دکتر علی اصغر توفیق (رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی ) به عنوان رئیس کانون تأسیس گردید. دبیرخانه کانون در پژوهشگاه مواد و انرژی واقع شده است. اعضای کانون از بین اساتید، محققین و صاحب نظران مجرب مراکز علمی، مدیران و کارشناسان جزء صنعت سلول های خورشیدی و دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع سلول های خورشیدی انتخاب شده اند. همزمان با افتتاحیه کانون در خرداد سال1390 در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت کانون در سطح ملی آغاز شد.

 

ضرورت و اهمیت تشکیل کانون:

دسترسی کشورهای در حال توسعه به منابع جدید انرژی، از نظر توسعه اقتصادی حائز اهمیت است . پژوهش ها نشان میدهد که بین سطح توسعه یک کشور و میزان مصرف انرژی  آن رابطه مستقیمی وجود دارد. با توجه به محدود بودن ذخایر انرژی فسیلی و افزایش مصرف انرژی در دنیا دیگر نمی توان تنها به منابع موجود انرژی متکی بود. در کشور ما نیز با توجه به نیاز روز افزون به منابع انرژی و کم شدن منابع فسیلی و توجه به سالم نگه داشتن محیط زیست، کاهش آلودگی هوا، محدودیت های برق رسانی و تأمین سوخت برای نقاط دور افتاده، استفاده از انرژی های نو از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

انرژی های خورشیدی یکی از منابع تامین انرژی های رایگان، عاری از اثرات مخرب زیست محیطی است که از دیر باز به روش های گوناگون مورد استفاده بشر قرار گرفته است. بحران انرژی در سال های اخیر،کشورهای جهان را برآن داشته که با مسائل مربوط به انرژی برخوردی متفاوت نمایندکه در این میان جایگزینی انرژی های تجدیدپذیر از جمله انرژی خورشیدی و کاهش انتشار گازهای آلاینده با استقبال فراوانی روبرو شده است. انرژی ناشی از سه روز تابش خورشید به زمین برابر با تمام انرژی ناشی از احتراق کل سوخت های فسیلی در دل زمین است و بنابراین می توان نتیجه گرفت که در تابش خورشید به مدت چهل روز، می توان انرژی مورد نیاز یک قرن را ذخیره نمود.

باتوجه به اقدامات انجام گرفته در کشور ضرورت هماهنگی بین دست اندرکاران چرخه صنعت سلول های خورشیدی مطرح است تا با توجه به آیین نامه موجود اقدامات اساسی در این حوزه انجام شود.

| + -