اطلاعات تماس

چاپ


آدرس: تهران، میدان آرژانتین، انتهای خ الوند، انتهای خیابان اهورامزدا، پلاک 5 ، پژوهشگاه مواد و انرژی. طبقه دوم.

تلفن:  88672080

فکس:  88672090

سایت   www.solarcells.ir

پست الکترونیکی:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. و    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
نوشته شده توسط رحمتی Category: اطلاعات
منتشر شده در 06 شهریور 1390 بازدید: 8258
چاپ

 

پژوهشگاه مواد و انرژی

www.merc.ac.ir

سازمان انرژی های نو

www.sunna.org.ir

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

www.isti.ir

نقشه جامع علمی کشور

 

 
نوشته شده توسط رحمتی Category: اطلاعات
منتشر شده در 06 شهریور 1390 بازدید: 15035
چاپ

کانون هماهنگی دانش و صنعت کاربرد سلول های خورشیدی در اسفند ماه سال 1389 به دستور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و انتخاب دکتر علی اصغر توفیق (رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی ) به عنوان رئیس کانون تأسیس گردید. دبیرخانه کانون در پژوهشگاه مواد و انرژی واقع شده است. اعضای کانون از بین اساتید، محققین و صاحب نظران مجرب مراکز علمی، مدیران و کارشناسان جزء صنعت سلول های خورشیدی و دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع سلول های خورشیدی انتخاب شده اند. همزمان با افتتاحیه کانون در خرداد سال1390 در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت کانون در سطح ملی آغاز شد.

 
نوشته شده توسط رحمتی Category: اطلاعات
منتشر شده در 06 شهریور 1390 بازدید: 6888
چاپ

1- تلاش جهت تکمیل حلقه نوآوري در خصوص سلول های خورشیدی

2- تنظیم سیاستهاي کلان همکاري مراکز آموزشی- پژوهشی و صنایع و فراهم آوردن بسترهاي قانونی لازم

3- ایجاد هماهنگی بین نهادهاي علمی، فناوري و نهادهاي تولید و توزیع سلول های خورشیدی

4- شناخت چالشها و تلاش براي رفع موانع توسعه صنعت سلول های خورشیدی در کشور

5- تعمیق شناخت جامعه علمی و دانشگاهی کشور از چالشهاي موجود در صنایع سلول های خورشیدی و جهت دهی در انجام تحقیقات و آموزش متناسب با نیازهاي صنعت

6- ایجاد مزیت رقابتی مبتنی بر دانش فنی در بنگاههاي تولیدي، طراحی و خدماتی سلول های خورشیدی

7- کمک به بهبود شرایط زندگی مردم ایران از طریق بکارگیري فناوريهاي نو در عرصه تولید سلول های خورشیدی

8- ارتباط دوسویه و گردهمایی با دست اندرکاران چرخه دانش سلول های خورشیدی

9- تدوین و ارائه نقشه راه توسعه فناوری سلول های خورشیدی، متناسب با شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور

 

دستاوردها

دستاوردهای کانون:

کانون هماهنگی کاربرد سلول های خورشیدی پس از تأسیس، اقدام به برگزاری جلسه ای با حضور کارشناسان و متخصصان این صنعت نمود و پس از بحث و تبادل نظر در رابطه با راهکارهای گسترش تولید و کاربرد سلول های خورشیدی با متخصصین، تصمیم به احداث پروژه های اجرایی نیروگاه های خورشیدی 20 کیلوواتی در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در سراسر کشور، با مشارکت اساتید، پژوهشگران و صنعتگران گرفت.

طی بررسی های به عمل آمده و برگزاری جلسات متعدد، 17 دانشگاه و مرکز پژوهشی به منظور اجرای پروژه فوق الذکر، شناسایی و پس از مکاتبات و تماس های به عمل آمده، کمیته های علمی و اجرایی با مشارکت اعضای هیأت علمی و اساتید، به طور مستقل، در هر دانشگاه تشکیل گردید.

در مرحله بعد با با بررسی توانایی ها و امکانات دانشگاه ها و بحث پیرامون مسائل پژوهشی و صنعتی اجرای پروژه با حضور اعضای کمیته های علمی و اجرایی و اعضای کانون، روند چگونگی اجرای نیروگاه ها در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

کانون، در حال حاضر به فعالیت خود در زمینه اجرای این پروژه ها و هماهنگی بین بخش صنعتی با پژوهشگران و دانشگاهیان ادامه داده و همچنین در حال بررسی، تدوین و برنامه ریزی در سایر زمینه های ممکن در رابطه با گسترش پژوهش، تولید و کاربرد سلول های خورشیدی در کشور می باشد.

 
| + -