نوشته شده توسط رحمتی Category: اخبار کانون
منتشر شده در 05 مهر 1390 بازدید: 5833
چاپ

در تاریخ 04/07/90 طی نامه های جداگانه ای فهرست کلیه شرکت ها و پیمانکاران شرکت کننده در فراخوان شناسایی پیمانکار واجد شرایط در دو جدول جداگانه برای 17 دانشگاه و مرکز پژوهشی کشور، که در حال آغاز و انجام پروژه های 20 کیلوواتی نیروگاه خورشیدی می باشند، ارسال گردید. در این نامه ها عنوان شده  که  این دانشگاه ها و مراکز می توانند برای برگزاری مناقصه و اجرای پروژه از لیست های مذکور و یا سایر پیمانکاران واجد شرایط که نتوانستند در فراخوان شرکت نمایند، با رعایت قوانین و مقررات استفاده کنند.

دریافت فایل لیست A

دریافت فایل لیست B

| + -