Category: پروژه ها
بازدید: 4333
چاپ

کانون هماهنگی کاربرد سلول های خورشیدی بنا بر رسالتی که در پیش دارد خواهان ارتباط و جمع آوری اطلاعات نیروگاه های خورشیدی راه اندازی شده در مراکز دانشگاهی و پژوهشی بوده است. بر این اساس سامانه اینترنتی در جهت ارتباط بازدیدکنندگان با نیروگاه های خورشیدی راه اندازی شده است.

برای ورود به بخش پایگاه اطلاعاتی اینجا کلیک کنید.

| + -